09/02/2023

MAKLUMAT PELAYANAN

DENGAN INI KAMI SELURUH PENYELENGGARA
PELAYANAN PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN MESUJI MENYATAKAN
SANGGUP MENYELENGGARAN PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN
YANG TELAH DITETAPKAN DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI MAKA
KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU